ประกาศ HTMi – เรื่อง โรงเรียนSIBS ที่ Leukerbad

สถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว HTMi สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีสมาคม (หุ้นส่วนการร่วมทุนหรืออื่น ๆ ) กับ โรงเรียนประจำนานาชาติสวิสสวิตเซอร์แลนด์ ชื่อ SIBS – www.sibss.ch (Leukerbad Switzerland)

ในนามของสถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว HTMi สวิตเซอร์แลนด์เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าการกระทำของนาย Rohit Bhatia ในการเปิด โรงเรียนSIBS ในเมือง Leukerbad ไม่เป็นที่รู้จัก หรือ เกี่ยวข้องกับ HTMi และไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางเรา
สนั้น ชื่อของสถาบันเรา HTMi ไม่มีการเกี่ยวข้อง หรือ เชื่อมต่อ กับ SIBS แต่อย่างใด.

 

Read in English Here